Presse

af Tom Jørgensen
... i bogen "101 Kunstnere", 2012. Forlaget "JA"

På Susanne Kerns hjemmeside .....
kan man i stedet for en tekst skrevet af en kunstskribent se en række fotografier af hendes inspirationskilder.

Udover det befriende i at blive sparet for ord – disse naturligvis undtaget – siger det en hel del om Susanne Kerns kunst.

For det første, at fotografierne er så gode, at de i sig selv er en udstilling værd.

For det andet, at der egentlig ikke er nogle grænser for, hvad der kan fange kunstnerens interesse:
naturen, først og fremmest, spejlinger i en sø, en skyformation, en dugvåd blomsts kronblade, svajende siv, lysets møde med skyggen, havets rasen, bølgernes brusen. Kort sagt alle de fantastiske former og strukturer, vi finder på vores blå planet.

Menneskeskabte motiver har imidlertid også Susanne Kerns interesse.
Ikke det forkromede, perfekte, teknisk vidunderlige eller monumentale,  men det, som ved vejrets rusken og almindeligt slid er kommet til at ligne naturen selv og nu står falmet, brugt, rustskadet, efterladt, glemt, overset og hærget, men som på trods af alt dette eller rettere på grund af dette ejer en melankolsk skønhed af stor styrke.

Ser man på malerierne, genfinder man denne uudgrundelige melankoli.
Når Susanne Kern opererer med billedtitler som ”Release”, ”Letting go”, ”Entrance” og ”Intuition” kommer melankolien til udtryk på indtil flere måder.

Man kan dels opfatte billederne som udelukkende handlende om sig selv.
Om rent maleriske processer, hvor der fokuseres på forskydninger og fortætninger mellem farver og flader. Om elementer, der tiltrækkes og frastødes i en proces, hvor værket selv tager over, og kunstneren lader spontaniteten og intuitionen råde.

 

Titlerne kan så her henvise til selve den kunstneriske skabelsesproces:
til den vanskelige balance mellem styring og ”Letting go”, der gør, at billedet på én gang hænger sammen og er åbent og åndende.

Hermed kan malerierne også pege på videre psykiske, sjælelige og endda eksistentielle problemstillinger fælles for os alle sammen. 
At give slip, at turde være sig selv, et leve med afsavnet, at kende smerten, at komme videre, at tage ansvar, for så med ”Entrance” at lade mulighederne og håbet leve for fuld styrke.

Endelig kan man se det hele i et større perspektiv og lade naturprocesserne, kosmos, universet, Altet eller, hvad man nu vil kalde den helhed, som binder os sammen, stå som en metafor for Susanne Kerns kunst:

en allestedsnærværende kraft, hvor det mindste atom spejler sig i universets største byggedele og omvendt.

Uhyre nøgternt og ekstatisk berusende på én gang.

Release
100 x 120 cm 2011

Inspirationer

Maleri

Skulptur

CV

Presse

Kontakt